Силвър Пърл

Допълнителна информация

Вид на продукта

паметник 100/80/6+120/20/6, полирани големи фаши 2см, полирани малки фаши 2см, полирани плочи 60/30/1.5

Цвят